Κάποιοι θρησκευόμενοι Χριστιανοί συμπολίτες μας, αλλά και κάποιοι κληρικοί διστάζουν να υποστηρίξουν μία περιοριστική και επιλεκτική πολιτική για το μεταναστευτικό πρόβλημα της χώρας θεωρώντας ότι αυτή έρχεται σε αντίθεση με την θέση της Χριστιανικής θρησκείας για την συμπεριφορά μας προς τους ξένους. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να ξεκαθαρισθεί ότι μία περιοριστική και επιλεκτική μεταναστευτική πολιτική δεν έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του σεβασμού του ξένου και της παροχής περίθαλψης σε αυτόν. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται ούτε την υιοθέτηση μίας μεταναστευτικής πολιτικής ανοικτών συνόρων, ούτε την εισδοχή απεριορίστου αριθμού μεταναστών, ούτε την άκριτη παροχή υπηκοότητας και δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η περίθαλψη των αλλοδαπών που εισέρχονται στην χώρα είτε νομίμως, είτε παρανόμως και η κάλυψη των πρώτων αναγκών τους αποτελούν ένα αυτονόητο Χριστιανικό και ανθρωπιστικό καθήκον. Από εκεί και πέρα η μεταναστευτική πολιτική της χώρας θα πρέπει να χαράσσεται με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και να μην υπονομεύει την εθνική ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και τον πολιτισμικό χαρακτήρα της χώρας.[...]