[...] Ο Πρώσος Βαρώνος Κλοτζ, μέλος του Τάγματος των γνωστών Illuminati, είχε πει: «Θα δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο κράτος,… το κράτος των ενωμένων ατόμων, πρώτα την Ευρωπαϊκή και έπειτα την Παγκόσμια δημοκρατία…Όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν ένα έθνος…» . Ο ίδιος ο ιδρυτής των Illuminatti, Adam Weishaupt, είχε κάνει φανερό το ‘όραμα’ : «Θρησκεία, πατριωτισμός και οικογένεια θα πρέπει να διαλυθούν, να απορρίψουμε κάθε κοινωνικό δεσμό για να φτιάξουμε ένα ενιαίο κόσμο, ένα παγκόσμιο λαό…Πρέπει να εργαστούμε στα θεμέλια.». Δεν θα απαριθμήσουμε τώρα τα ‘επίσημα’ χείλη που ολοένα και πιο συχνά, μιλάνε για την ανάγκη της Παγκόσμιας Κυβέρνησης για την επίλυση των ‘κοινών προβλημάτων του πλανήτη’. Προς το παρόν βάζουν και λίγη ‘σαντιγύ’ στο γλυκό που θέλουν να προσφέρουν στους λαούς της Γης, ερήμην του φυσικά. (από ‘φιλανθρωπία’ φυσικά). [...]  Η ‘Πολυπολιτισμικότητα’ είναι το καινούργιο ‘φρούτο’. Όπως και η ‘Παγκοσμιοποίηση’. Είναι προφανές βέβαια ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δεν μπορείς να νιώσεις ότι ανήκεις στο ‘παγκόσμιο χωριό’ από μακριά, βλέποντας τον κόσμο από την τηλεόραση ή κάνοντας - που και που - κανένα ταξιδάκι αναψυχής στο εξωτερικό. Πρέπει να συνυπάρξεις, να συγχρωτιστείς, να συγχωνευτείς και τελικά να ‘πολτοποιηθείς’ .Να γίνεις ένας πολτός μία ομοιόμορφη μάζα που θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα στα εργαστήρια του νεοταξικού ‘συστήματος’. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να βρεθείς 'ξαφνικά' όχι με κάποιον κοντινό σου πολιτισμό, ‘συγγενή’ λόγω γλώσσας, κουλτούρας, ιστορίας, θρησκείας ή ‘γειτονιάς’, αλλά με πολλούς, με πάρα πολλούς, με χιλιάδες ανθρώπους που έρχονται από πολύ μακριά με τελείως διαφορετική κουλτούρα, ιστορία, θρησκεία, αντιλήψεις, προσδοκίες, ήθη και έθιμα, - πολλές φορές καθόλου φιλικά ως προς τα δικά σου, αλλά μάλλον εχθρικά – με τους οποίους όμως απαιτείται να συμβιώσεις, να συγχωνευτείς, να γίνεις «ένα». Να γίνεις ένας πολύχρωμος και (επιτέλους) ακίνδυνος χυλός. [...]