40 τόνοι πλάσματος αίματος παραμένουν ανεκμετάλλευτοι την ώρα που οι χώρα μας σπαταλά τεράστια ποσά για την αποθήκευση και συντήρησή τους αλλά και για την αγορά παραγώγων του πλάσματος.


Μονάχα σοκ μπορεί να προκαλέσει η καταγγελία της υπουργού και της υφυπουργού υγείας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το 2001 η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση με Ολλανδική εταιρία για την κλασματοποιήση πλάσματος που συλλέγεται στα ελληνικά νοσοκομεία και την παραγωγή λευκωματίνης...