''[...]  Όπως γίνεται κατανοητό, οι «προοδευτικοί αριστεροί» του indymedia, υπέρμαχοι των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων μόλις ενημερώθηκαν για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας απόψεων κατά των λαθρομεταναστών, μιας ομάδας ατόμων στην πλατεία Αμερικής την Τετάρτη 24/2/2010 στις 7 μ.μ., διοργάνωσαν αντιδιαδήλωση στο ίδιο σημείο μια ώρα νωρίτερα(!!!) στην πλατεία Αμερικής την Τετάρτη 24/2/2010 στις 6 μ.μ. (link της ανακοίνωσης στο indy) με θέμα «ανοιχτοί δημόσιοι χώροι σε όλους χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς» ... και «καμία ανοχή στις φασιστικές συμμορίες».
Στο άρθρο 11 της σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαβάζουμε: «Αρθρo 11 - Ελευθερία τoυ συvέρχεσθαι και συvεταιρίζεσθαι. [...] 2. Η άσκησις τωv δικαιωµάτωv τoύτωv δεv επιτρέπεται vα υπαχθή εις ετέρoυς περιoρισµoύς [...]''