''Τα εθνικά ζητήματα δεν μπορεί να τα αποσπάσεις και να τα αυτονομήσεις από την κοινωνία. Αποτελούν έκφραση και διάσταση της συγκεκριμένης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ συγκρότησης. «Κοινωνικό» και «εθνικό» είναι έννοιες αλληλένδετες, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Συνεπώς τα εθνικά ζητήματα είναι άρρηκτα δεμένα με τα κοινωνικά ζητήματα. Δεν μπορεί να «απελευθερωθείς» από την «εθνική σκλαβιά», αν δεν απελευθερώσεις από τα δεσμά της συγκεκριμένης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ που υποδουλώνουν την πατρίδα και την καταλύουν. Η πατρίδα δεν βρίσκεται έξω από την κοινωνία. Συνεπώς κάθε αγώνας για την πατρίδα είναι και κοινωνικός αγώνας. Κοινωνική απελευθέρωση και εθνική απελευθέρωση είναι έννοιες ταυτόσημες… Οι πατριδοκάπηλοι, σε όλες τις ποικιλίες τους, διασπούν αυτή τη ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ενότητα «εθνικού»-«κοινωνικού», και διαχωρίζουν το «εθνικό» από το «κοινωνικό». Μιλάνε αφηρημένα για «έθνος» και «πατρίδα», ακριβώς γιατί κινούνται μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας, της καπιταλιστικής, που σήμερα ΚΑΤΑΡΓΕΙ τα έθνη και τις πατρίδες.[...]''