''Το φρούριο του Ρίου κατείχε σημαντική στρατιωτική θέση κατά τα χρόνια του μεσαίωνα καθώς μαζί με το φρούριο του Αντίρριου ελέγχανε την είσοδο στον Κορινθιακό κόλπο. Το φρούριο είναι χτισμένο πάνω από ναό που ήταν αφιερωμένος στον Ποσειδώνα και είχε σχήμα ισοσκελούς τριγώνου. Χτίστηκε μέσα σε 3 μήνες από τον Σουλτάνο Βαγιαζήτ τον Β’ εν έτη1499. Ωστόσο άλλαξε πολλά χέρια η κατοχή του, το 1532 στους Ισπανούς και αμέσως πάλι στους Τούρκους.  [...]''

Labels: