'' Το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την πολιτική συμμετοχή των μεταναστών εξακολουθεί να δίδει την Ελληνική ιθαγένεια σε ανήλικους με δήλωση. Είναι σημαντικό, ενόψει της συζήτησης στη Βουλή, να δούμε γιατί δεν πρέπει να γινεται αυτό. Πρώτον, ο ανήλικος δεν μπορεί να ασκήσει εκλογικό δικαίωμα, άρα η κτήση της ιθαγένειας δεν έχει καμιά επίπτωση στην "πολιτική συμμετοχή" του έως ότου ενηλικιωθεί. Δεύτερον, ο ανήλικος δεν μπορεί να στρατευθεί ούτε να αναλάβει κάποιο αξίωμα ούτε να διοριστεί σε δημόσια θέση την οποία μπορεί να έχει μόνο Έλληνας πολίτης. Άρα η κτήση της ιθαγένειας δεν έχει καμιά επίπτωση στη ζωή του, μιας και οι δύο πράξεις που μπορεί να κάνει ο ανήλικος αλλοδαπός, δηλαδή η μόρφωση και η εργασία (μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) δεν εξαρτώνται καθόλου από το αν έχει την Ελληνική ιθαγένεια. [...]''