''Ανακρίβεια 1η: Τώρα μπορούν αυτοί που γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα να κάνουν αίτηση πολιτογράφησης στα 28 χρόνια Εικοσιοχτώ χρόνια χρειάζεται ο μετανάστης που γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ, για να κάνει την αίτηση για πολιτογράφηση. Είναι αυτό προς το συμφέρον της χώρας μας; Η διαρκής ανασφάλεια, η έλλειψη ελπίδας για το αύριο, το περιθώριο για ένα από τα πιο δυναμικά τμήματα του ενεργού πληθυσμού μας; Ο ισχύων Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας προβλέπει δικαίωμα αίτησης πολιτογράφησης με την ενηλικίωση (Ν. 3284/2004, Άρθρο 5): Για τον αλλοδαπό, που επιθυμεί να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση, απαιτείται να: α) Είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης [...] Η χρονική προϋπόθεση της δεκαετούς διαμονής δεν απαιτείται γι' αυτόν που είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας, διαμένει τουλάχιστον επί μία τριετία στην Ελλάδα και έχει αποκτήσει τέκνο, καθώς και για εκείνον που έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα. [...]''