Την ώρα που τα βρετανικά ΜΜΕ βάλλουν επί εβδομάδες ολόκληρες κατά της Ελληνικής οικονομίας, οι βρετανοί είναι σοκαρισμένοι από τον ίδιο τους τον εαυτό. 'Οπως αποκαλύφθηκε τόσο το δημόσιο χρέος τους όσο και το ΑΕΠ είναι μεγαλύτερα από αυτά της Ελλάδας! Το βρετανικό χρέος έχει φτάσει στα ύψη, ενώ το έλλειμμα έχει φτάσει στο 12,8% ενώ της Ελλάδας είναι στο 12,7%! Τα βρετανικά πρωτοσέλιδα εξακολουθούν πάντως να παρουσιάζουν την Ελλάδα ως παράδειγμα προς...