''[...] ώστε να δουλεύουμε περισσότερο αλλά τα χρέη στους μεγαλοκαρχαρίες διαγράφονται. Είχαμε γράψει για τα χρέη ύψους 6 δις εκατομμυρίων ευρώ που χαρίστηκαν εκ των οποίων τα 5,5 δισ. αφορούσαν Παραγραφή προστίμου Ακρόπολιςδιαγραφή προστίμων που είχαν επιβληθεί στην εταιρεία «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή», γνωστή από τη συμμετοχή της στις υποθέσεις του Χρηματιστηρίου και των δομημένων ομολόγων.
Σας παρουσιάζουμε και το έγγραφο της απόφασης με το οποίο χαρίστηκαν τα πρόστιμα. [...]''