"Όταν οι κυβερνήσεις προβαίνουν σε αλλαγή της πληθυσμιακής σύστασης της χώρας και μάλιστα με σύνολο νέου πληθυσμού που το πολιτισμικό, αριθμητικό, ποινικό και ιστορικό του επίπεδο είναι εξαιρετικά κατώτερο απο τους ιθαγενείς κάτοικους αυτής της χώρας οπότε δεν ωφελείται η χώρα, αντιθέτως μετατρέπεται σε άμεση απειλή και κοινωνική ανατροπή, αγνοώντας την κοινή γνώμη των νόμιμων κατοίκων που ότι και να είναι σαν πολίτες, δεν παύουν να είναι οι νόμιμοι κάτοικοι, και δεν επιτρέπουν την εκφορά γνώμης και απόφασης για ένα ζήτημα που αλλάζει ριζικές κοινωνικές δομές, τότε η χώρα δεν είναι πλέον δημοκρατία. [...]''

Labels: , , , , , , ,