''Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργούν οι εκπρόσωποί μας στη Βουλή. Υποτίθεται ότι οι απόψεις και οι θέσεις που εκφράζει κάθε κόμμα είτε συγκλίνουν είτε διίστανται. Εδώ όμως, διίστανται για να καταλήξουν σε σύγκλιση! [...] Ας κάνουμε τώρα τη σούμα για το ποιός συμφωνεί με την νόμιμη πολιτογράφηση των μεταναστών που προτείνει η Κυβέρνηση. 
1. Κυβέρνηση : Ναι. 
2. Αντιπολίτευση: Ναι, αλλά όπως θέλω εγώ. 
3. ΛΑΟΣ : Ναι, αλλά με κανονικά έγγραφα. 
4. Κ.Κ.Ε. : Ναι, αλλά να διώξουμε και μερικούς (έτσι για να μη ξεχνάμε τις αρχές μας.) 
5. ΣΥΡΙΖΑ : Ναι, (χωρίς αλλά). 
Τελικά γιατί διαφωνούσαν τόσες ώρες;!''