''Εδώ η χώρα βουλιάζει και χρεώθηκε χρυσάφι για κανέναν αιώνα ακόμα, και ο Γιώργος αποφάσισε να κάτσει να χαλαρώσει 3 ωρίτσες, φορώντας τα τρισδιάστατα γυαλιά για να κάτσει να χαθεί στον κόσμο του Pandora βλέποντας το Avatar στο Νταβός [...]''

Labels: , , ,