Αναδημοσίευση από μήνυμα στο facebook: Αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια ολόκληρη ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΑ! Η δική μας! Η Ελλάδα και οι Έλληνες εξοντώνονται καθημερινά, μέχρι να εκλείψουν! Το έχουμε αντιληφθεί όλοι μας νομίζω και ο πιο αδαής γνωρίζει πως Ιθαγένεια και Υπηκοότητα είναι δυο διαφορετικά πράγματα. 1) Η κυβέρνηση προσπαθεί να επιταχύνει το νομοσχέδιο της και να αποδώσει την..ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (και όχι υπηκόοτητα), χωρίς όρους, σε.......