[...]....... το 2004 το ποσοστό αλλοδαπών στην Ελλάδα ήταν 8.1%. Κι όμως όλοι γνωρίζουμε την πρόσφατη ανακοίνωση του έτους 2009 της Eurostat όπου το ποσοστό αλλοδαπών ύστερα από τέσσερα χρόνια... είναι ακριβώς 8.1%!!!! Δηλαδή σε 4 χρόνια, σύμφωνα με την Eurostat δεν υπήρξε καμία μεταβολή στους νόμιμους μετανάστες! Δείτε τα επίσημα έγγραφα: eurostat - 2004 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-19052006-AP/EN/3-19052006-AP-EN.PDF eurostat - 2008 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-16122009-BP/EN/3-16122009-BP-EN.PDF και μια εικόνα σύγκρισης: ........................