Δημοσιεύθηκε από Γιάννης Παπαϊωάννου
Από: Ιστορική μέρα για τα social media σήμερα…
Το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης ανακοίνωσε σήμερα με το παρακάτω κείμενο την πρόθεση να διαπιστεύσει ιστολόγια για την τακτική τους ενημέρωση σε θέματα του Υπουργείου… ελπίζουμε βέβαια και σε περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας !!!
Ηλεκτρονική Διαπίστευση ιστολογίων (blogs)
Στο πλαίσιο των κυβερνητικών δεσμεύσεων για το νέο ρόλο του διαδικτύου σε ζητήματα ενημέρωσης, επικοινωνίας και διαφάνειας αλλά και στην κατεύθυνση της ουσιαστικής και ειλικρινούς αξιοποίησης του διαδικτύου και των μέσων που αναπτύσσονται σε αυτό , το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ζητά τη συμμετοχή ..................