Διαβούλευση τέλος. Η διαβούλευση για τη "Νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα»" τέλειωσε. Ο Υπουργός υπόσχεται: Με αφορμή το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης της νομοθετικής πρωτοβουλίας: «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα» επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους πολίτες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο νέο αυτό θεσμό ........