''Η κυβέρνηση με μια ακατανόητη πρεμούρα προχωρεί «αγαλλομένω ποδί» στη μαζική πολιτογράφηση μεγάλου αριθμού μεταναστών, νομίμων όπως είθισται να αποκαλούνται. Για την Ιστορία, δεν υπάρχουν νόμιμοι μετανάστες στην Ελλάδα, αλλά εκ των υστέρων νομιμοποιημένοι λαθρομετανάστες. Όμως η χώρα έχει αυτή την ώρα οξύτατα και διαρκώς ογκούμενα προβλήματα, με την οικονομία στο λυσσώδες στόχαστρο των κερδοσκόπων και την ίδια την εθνική της ασφάλεια έργω προσβαλλόμενη. [...]''