Τα πρώτα μας βήματα σε μια νέα ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα που μπορείτε νασυμμετέχετε όλοι εσείς που θέλετε να ανακοινώνετε κάποια θέματα εθελοντικά,επισκεφτείτε και ενημερώστε μας για την βελτίωση της ,δεν έχει σκοπιμότητες απλά και μόνο είναι η ελεύθερη ηλεκτρονική μαςεφημερίδα,η δικιά μας φωνή όπως θα θέλαμε να ακουστή πάντα δυνατά.Επισκεφτείτε την.............