''Το Πρόγραμμα Σταθερότητας που παρουσίασε η κυβέρνηση είναι φοβερά επισφαλές. Ο λόγος είναι ότι βασίζεται περισσότερο στην αύξηση των εσόδων παρά στη μείωση δαπανών. Ζούμε μια πρωτόγνωρη κρίση που δεν έχουμε ξαναζήσει. Είναι αδιανόητο να περιμένει ο Πρωθυπουργός να έχει αυξημένα έσοδα σε αυτό το περιβάλλον[...]''