Φακελώνονται ενεργειακά όλα τα κτίρια και από τον Aπρίλιο κάθε νέα οικοδομή που ξεκινά θα πρέπει να συνοδεύεται από το «πράσινο» πιστοποιητικό της, το οποίο θα αφορά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σε εφαρμογή του νέου «Kανονισμού Eνεργειακής Aπόδοσης Kτιρίων» και θα αντικαταστήσει τη μελέτη θερμομόνωσης που ισχύει σήμερα. Yποχρεωτικά το μέτρο θα «πιάσει» νέες οικοδομές μετά την 1η Aπριλίου 2010, καθώς και κτίρια άνω των 1.000 τ.μ. και παλαιές υφιστάμενες οικοδομές, πολυκατοικίες και κάθε παλαιό κτίριο θα υποχρεούται σε «ενεργειακό KTEO»,...