''[...] Φαίνεται τελικά, πως η προσπάθεια του ψευδομουφτή Μετέ, να υποτιμήσει την παρουσία και το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, δεν ήταν μία μεμονωμένη κίνηση αλλά μία κίνηση ενταγμένη σ’ ένα γενικότερο σχεδιασμό, ώστε να πληγεί η «καρδιά» της Ορθοδοξίας, σε μία εποχή που χτυπιέται παράλληλα και από πολλές ακόμη κατευθύνσεις και όχι μόνο δογματικές [...]''