Το νομοσχέδιο φαίνεται ότι πάσχει συνταγματικά και πρέπει να εξετασθεί η συνταγματικότητά του.
Άλλο πράγμα η φιλοξενία και προστασία των δικαιωμάτων ξένων πολιτών, όπως λέει το Σύνταγμα, και άλλο πράγμα η συνιδιοκτησία εκ μέρους ξένων πολιτών μιας χώρας που λέγεται Ελλάδα, που δεν το λέει το Σύνταγμα της Ελλάδος. Σε καμία πολιτισμένη χώρα της Ευρώπης και της Αμερικής δεν γίνονται μαζικές πολιτογραφήσεις ξένων πολιτών χωρίς κριτήρια, ουσιαστικά, με διαδικασίες express.
Κάποιοι μετανάστες, ιδίως Αλβανοί και από βαλκανικές χώρες, έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία και πολιτισμό και δικαιούνται την πολιτογράφηση, άλλοι όμως δεν έχουν ενταχθεί και δεν την ..............