''[...] Όσον αφορά την πρόταση της ακροδεξιάς για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, θεωρούμε ότι θα συνιστούσε καταχρηστική εφαρμογή της αρχής της πλειοψηφίας σε ένα πεδίο όπου θα έπρεπε εξ ορισμού να εξαιρείται από τέτοιες εφαρμογές. Το επίμαχο ζήτημα άπτεται μιας αναγκαίας διευρυμένης ερμηνείας του δικαίου περί ανθρώπινων δικαιωμάτων (δικαίωμα στην ιθαγένεια, δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής στα κοινά, έστω και μέσα στο πλαίσιο της αντιπροσώπευσης) και επομένως δεν μπορεί να υπόκειται στη βούληση της πλειοψηφίας. Δε μπορεί δηλαδή με βάση μια απόφαση της πλειοψηφίας να καταργηθούν θεμελιώδη δικαιώματα μιας μειοψηφίας, καθώς κάτι τέτοιο θα συνιστούσε κυριαρχία της πλειοψηφίας επί της μειοψηφίας και θα αναιρούσε την ίδια τη συγκροτητική αρχή ενός πολιτεύματος που θεμελιώνεται πάνω σε βασικές οικουμενικές αρχές όπως η ισότητα και η ισονομία. Η παραχώρηση της ιθαγένειας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια καθαρά διοικητική και εκτελεστική διαδικασία που ρυθμίζει την αυτοδίκαια απόδοση πολιτικών δικαιωμάτων σε όλους τους μόνιμους κατοίκους μιας γεωγραφικής περιοχής στη βάση ενός μίνιμουμ κριτηρίων που οριοθετούνται από υποχρέωση του κράτους να προασπίζει την ισότητα και την ισονομία όλων.''