Ιδιαίτερα ικανοποιημένη δείχνει να είναι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς με ανακοίνωσή της χαιρετίζει το Σχέδιο Νόμου του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, για την «Πολιτική συμμετοχή ομογενών αλλοδαπών και υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα». Σύμφωνα με ανακοίνωση της η Ύπατη Αρμοστεία θεωρεί πως «η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία περιέχει σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο της ιθαγένειας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αλλαγές αυτές ενισχύουν τη διαδικασία ένταξης αλλοδαπών που διαμένουν επί μακρόν στη χώρα, στους οποίους, εκτός από μετανάστες, συμπεριλαμβάνονται πρόσφυγες, ανιθαγενείς και άλλα άτομα με παρόμοιες ανάγκες προστασίας. Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για την .....