[...] Παραγγελία πίτσας το έτος 2016...
Τηλεφωνήτρια : "Pizza Fat, καλησπέρα σας."
Πελάτης : "Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία."
Τηλεφωνήτρια : "Θα μπορούσα να έχω τον ΑΜΚΑ σας, παρακαλώ;"
Πελάτης : "Τον ΑΜΚΑ μου, ναι, μια στιγμή, ορίστε, είναι ο 61020499984554610." [...]