Οι «κρίσεις των κρίσεων» που προαναγγέλθηκαν, οι δημοσιονομικές δηλαδή, έχουν «καταλάβει» ήδη πολλά Ευρωπαϊκά κράτη - μεταξύ των οποίων και τη χώρα μας. Βέβαια «έπονται» αρκετά άλλα, όταν συγκεκριμενοποιηθεί το ύψος της ανεργίας (από το δεύτερο τρίμηνο του 2010).......................................