Γιατί  η ψήφος των αλλοεθνών μεταναστών αλλάζει το Ελληνικό εκλογικό σώμα.
Η είσοδος φέτος 250.000 και σε βάθος 3ετίας τουλάχιστον 960.000 νέων αλλοεθνών ψηφοφόρων στο εκλογικό σώμα δίνει διαφορετική μορφή από αυτή που είχε αρχικά, το μεταβάλλει ως προς το εθνικό περιεχόμενό του και ως προς την ουσία του. Γιατί θέλω να υπάρξει διαχωρισμός της «Ελληνικής Ιθαγένειας» και της «Ελληνικής Υπηκοότητας» όπως γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Ευρώπη η Ιθαγένεια (citoyenneté nationale,national citizenship, nationale Staatsbürgerschaft, Staatsangehörigkeit) οριοθετείτε διαφορετικά από την Υπηκοότητα(citizenship, citoyenneté, Staatsbürgerschaft) στο κράτος .....................