Χωρίς πρότυπα ασφαλείας και αρκετά επικίνδυνες είναι οι περισσότερες διαβάσεις πεζών στην Ευρώπη, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε το ίδρυμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Η FIA έκανε μελέτη σε 31 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις σε συνεργασία με 17 ευρωπαϊκές λέσχες αυτοκινήτου και η έκθεση που συνέταξε δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντική. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι το 40% των ευρωπαϊκών διαβάσεων πεζών χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, καθώς ένας στους τέσσερις θανάτους πεζών συμβαίνει στις διαβάσεις.........................