Έχοντας την εντύπωση ότι, αυτό που βιώνουμε έντονα σήμερα (δημοσιονομικές κρίσεις), όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες «δυτικές» χώρες, είναι το αμέσως προηγούμενο στάδιο της «κατάλυσης» της πραγματικά ελεύθερης αγοράς (δυστυχώς «με τη βοήθεια των κυρίαρχων κρατών» και των διακρατικών ενώσεων τους, «τύπου Ε.Ε.»), κρίνουμε σκόπιμο να «επαναφέρουμε» ένα προηγούμενο άρθρο μας, το οποίο περιέγραφε την απειλητικότερη «φάση» της καπιταλιστικής διαδικασίας: την απόλυτη κυριαρχία των μονοπωλίων και των κεφαλαιαγορών.............