''[...]'Οσον αφορά στα θέματα της πολιτογράφησης έχουμε πει για τους αλλοδαπούς ότι θα πρέπει μεταξύ των άλλων να ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Αλίμονο εάν κάποιος, ο οποίος ζει και εργάζεται δέκα χρόνια στη χώρα μας και ζητά να πάρει την ελληνική ιθαγένεια, δεν έχει στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ιστορίας. Δεν νομίζω ότι είναι παράλογο αυτό. Το θέμα της τιμητικής πολιτογράφησης ισχύει. Η προϋπόθεση των δέκα χρόνων είναι για τις κανονικές περιπτώσεις. Υπάρχει διάταξη σε ισχύ στο ισχύον νομικό πλαίσιο, στην οποία προβλέπεται η τιμητική πολιτογράφηση για άτομα τα οποία έχουν προσφέρει ειδικές υπηρεσίες και θέλει η χώρα να τους τιμήσει.[...]