Σε προηγούμενο άρθρο αναδείξαμε τις απόψεις των Ελλήνων πολιτικών σχετικά με τον πολυπολιτισμό. Τι θα σήμαινε όμως μία πολυπολιτισμική κοινωνία; Ποιά θα ήταν τα χαρακτηριστικά της; Στα πλαίσια της αποχριστιανοποίησης του κράτους, λόγω πολυπολιτισμικοποίησης της ελληνικης κοινωνίας θα είχαμε τις παρακάτω αλλαγές: 1. Κατάργηση του αγιασμού στα σχολεία, στις στρατιωτικές μονάδες, στα εγκαίνια δημοσίων κτιρίων και κατά την έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου 2. Κατάργηση του θρησκευτικού όρκου 3. Κατάργηση των εθνικών τελετών στις εθνικές επετείους 4. Απαγόρευση να φέρουν θρησκευτικά σύμβολα σε εμφανή σημεία στο σώμα .......