"Τα κατά καιρούς εκλογικά αποτελέσματα με νικητή πάντοτε τον ασκούντα την εξουσία (μιλώ για τις πολλαπλές εκλογές της οθωνικής και μεταοθωνικής εποχής) δείχνουν τη δυσπραγία για εύθετη λειτουργία των θεσμών σε μια κοινωνία με φεουδαρχικά κατάλοιπα, με εξάρτηση (κυρίως οικονομική) από τους συχνά αντιμαχόμενους μεταξύ τους μεγάλους προστάτες, και με ζωντανό πάντα το αίσθημα της αλληλεγγύης με τους αλύτρωτους αδελφούς. Μοναδικός ίσως λόγος αυτός για εθνική συσπείρωση, ακόμη και ενάντια στην επεμβατική στοργή των προστάτιδων δυνάμεων, όπως π.χ. έγινε με την κρητική εξέγερση. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι ο εκλογικός νόμος του ελεύθερου ελληνικού κράτους προέβλεπε την εκλογή πληρεξουσίων από τις υπόδουλες χώρες και τις ελληνικές .........