Παμποντιακός Σύλλογος «η Αργώ» Η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τα οξύτατα προβλήματα κωλυσιεργιών και τερτιπιών στην απόδοσης Ιθαγένειας στους έλληνες ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες οικογένειες που ζουν στην χώρα, είτε βρίσκονται στην ατέρμονα διαδικασία επίλυσης προβλημάτων για μόνιμη εγκατάσταση. Εν γένει, επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση των ελλήνων ομογενών από την κυβέρνηση και το επίσημο κράτος είναι απαράδεκτη. Ειδικά σε θέματα ιθαγένειας το νομοθετικό πλαίσιο (από τον ν. 2790/2000, ν. 2910/2001 κοκ έως σήμερα) είναι προβληματικό, συχνά διακείμενο αλαζονικά και εχθρικά στον Ελληνισμό από/στην πρ. ΕΣΣΔ, συμπεριλαμβανομένου και ορισμένων φωτογραφικών εγκυκλίων. Βασίζεται σε στρεβλωτική και ασυμβίβαστη με την πραγματικότητα αρχή προσέγγισης του παρευξείνιου .......