''Στη συμβολή των οδών Χαιρέφωντος και Λυσικράτους στην Πλάκα βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης. Πρόκειται για βυζαντινό ναό και χρονολογείται στο δεύτερο τέταρτο του 11 αιώνα. Στην αρχή ήταν αφιερωμένη στον άγιο Θεόδωρο και εν συνεχεία το 1767 έγινε μετόχι της μονής του Σινά και αφιερώθηκε στην Αγία Αικατερίνη [...]''

Labels: