Σχετικά με την επιχορήγηση των Ιδρυμάτων πρώην Πρωθυπουργών. Με το Νόμο 3577 του 2007 αποφασίστηκε όλα τα Ιδρύματα Ερευνών των πρώην Πρωθυπουργών να επιχορηγούνται . Τα ιδρύματα είναι: Ø Ίδρυμα Κ. Μητσοτάκης Ø Εθν. Ίδρ. Ερ. Και Μελετών «Ελ. Βενιζέλος» Ø Ίδρυμα Κ. Καραμανλής Ø Ίδρυμα Α. Παπανδρέου Ø Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου Ø Ίδρυμα Κ. Σημίτη Με το νόμο 3752/2009 εντάσσεται στα επιχορηγούμενα ιδρύματα και το Ίδρυμα του Κ.........