...[...]... Ας είναι όλοι οι δείκτες στα θέματα οικονομίας, υγείας, παιδείας, υπογεννητικότητας, διαφθοράς, εθνικής πολιτικής κ.λ.π. αρνητικοί, στο ζήτημα του πολιπολιτισμού η Ελλάδα ελπίζει, πιστεύει ακράδαντα, ότι θα τα καταφέρει καλύτερα από την Ευρώπη, τον Καναδά, όποιον τελοσπάντων επι του παρόντος δηλώνει ότι πιέζεται αφόρητα από τον πολιεθνοτισμό. ...[...]... η Ευρώπη δεν είναι πολιπολιτισμός αλλά έθνικα-κράτη όπως η Ελλάδα, ούτε η παγκοσμιοποίηση είναι πολιτική πραγματικότητα -[...]- αλλά αποκλειστικά οικονομική πραγματικότητα κεφαλαιοκρατικής φύσεως. ...[...]... τα τελευταία διακόσια χρόνια δεν προέκυψε στην ανθρωπότητα άλλη αρχή που να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, ισχυρότερη από το έθνος, για την ακρίβεια το αυτοδιοικούμενο έθνος, το έθνος-κράτος.......