Το προπαγανδιστικό υλικό της άσκησης, όπως αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Η σημειολογία της φωτογραφίας είναι αποκαλυπτική.Αποκαλυπτικό το περιεχόμενο της άσκησης που διοργανώθηκε πρόσφατα στη Χαλκιδική με Αμερικάνους εκπαιδευτές και υπό την επίβλεψη του ΓΕΣ

ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην εφεδρεία για το χτύπημα του εχθρού λαού
Αποκαλυπτικό το περιεχόμενο της άσκησης που διοργανώθηκε πρόσφατα στη Χαλκιδική με Αμερικάνους εκπαιδευτές και υπό την επίβλεψη του ΓΕΣ

Κάθε άλλο παρά αθώα υπόθεση είναι η ύπαρξη στην Ελλάδα παραστρατιωτικών οργανώσεων, οι οποίες μάλιστα εκπαιδεύονται από Αμερικάνους «ειδικούς», υπό την παρακολούθηση παρατηρητών του .........

Labels: