[...]«Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής:...η μπούρκα και το νικάμπ-της μαντίλας που καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπο- δεν έχουν θέση στην κοινωνία της Δανίας. Συμβολίζουν μία αντίληψη της γυναίκας και της ανθρωπότητας στην οποία είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι και θέλουμε να την καταπολεμήσουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Δανίας.[...]