Τις τελευταίες μέρες λυσσομανούσε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας. Μια μεγάλη μερίδα ανησυχούντων συμπολιτών μας έθεσε με έμφαση στο προσκήνιο το αίτημα για δημοψήφισμα. Μια εξίσου μεγάλη απέρριψε το αίτημα όχι μόνο με επιχειρήματα πολιτικά, αλλά και νομικά: το δημοψήφισμα θα ήταν.... [...] ..... Συνεπώς, η χορήγηση ιθαγενείας επαφίεται κατά 90% στην διακριτική ευχέρεια του κράτους [εκτός από την περίπτωση ανιθαγένειας θα προσέθετα εδώ και κάποιες περιπτώσεις ανενεργού ιθαγενείας]. Ως εκ τούτου, το αίτημα για δημοψήφισμα είναι νόμιμο και δεν μπορεί να γίνη καμία σύγκριση με ..............