Ένα ακόμη θεματακι περί ιστορίας και πολιτισμού .... Εμείς αρχαιολόγοι δεν είμαστε .... Απλοί ερευνητές είμαστε, καταγράφουμε ότι δεν μας αρέσει αλλά και ότι μας αρέσει .... Δεν θα πω πολλά για αυτό το θέμα ....

Labels: