Είναι ιστορικός νόμος: Κάθε εξουσία αντιμετωπίζει τις διεργασίες της κοινωνίας, το φρόνημα του λαού και τις διαθέσεις του, κακόβουλα και δόλια. Ιστορικός νόμος είναι επίσης: Κάθε εξουσία, μέσω των πολιτικών κομμάτων της και των προπαγανδιστικών της ιερατείων (δημοσιογραφικών, πανεπιστημιακών και πνευματικών) εμφανίζεται με «δημοκρατικό» προσωπείο και μιλάει στο όνομα του λαού, τον οποίο πάντα θέλει χειραγωγημένο και φιμωμένο. Για τη χειραγώγηση και φίμωση του λαού τα ποικίλα ιδεολογικά και προπαγανδιστικά Μαντεία του καθεστώτος χρησιμοποιούν άπειρα τεχνάσματα απάτης δημοκρατισμού. Ένα δημοκρατισμός πονηρής προοδευτικότητας που επιτρέπει τη δημοκρατία και την ελευθερία ΜΟΝΟ στους εκπροσώπους του καθεστώτος και κατασκευάζει «φάκες» χειραγώγησης των διαθέσεων του λαού και ΦΙΜΩΤΡΑ για το λαό. Τα φίμωτρα αυτά είναι η αυτοάμυνα του καθεστώτος απέναντι ......................