Αφορμή: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=121004

Διαβάζουμε στο άρθρο: «Οι Ευρωπαίοι δικαστές δεν καταδικάζουν απλώς για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, ........ [...] ..........

Εφόσον λοιπόν το ΕΔΑΔ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ αποφάσισε ότι οι σωματικές έρευνες τυπικού ελέγχου απαγορεύονται, ο μόνος τρόπος για την Εθνική και Δημόσια ασφάλεια των κρατών είναι να υπάρξει ακόμα πιο δυναμική επέμβαση της Δημόσιας Αρχής στο Δικαίωµα σεβασµoύ της ιδιωτικής και oικoγεvειακής ζωής... Το όλο σύστημα, καθοδηγείται με πρόφαση τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε μια πλήρη ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ και ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ .............