Γενικός Γραμματείας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ ακόμη δεν έχει επιλεγεί, οι περιφερειάρχες τώρα ανέλαβαν τα καθήκοντά τους, άρα, ως σήμερα, απορρόφηση πόρων στο μηδέν. Ο Καλλικράτης όμως έδωσε τη χαριστική βολή. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) και η διαχείρισή τους περιέρχονται με τον «Καλλικράτη» από τις Περιφέρειες στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις που θα συστηθούν τον προσεχή Νοέμβρη και οι οποίες, ώσπου να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, να αποκτήσουν όργανα, υποδομές και προσωπικό θα περάσουν αρκετοί μήνες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΕΣΠΑ που εξαγγέλθηκε αλλά και την αδράνεια στην οποία περιέπεσαν μετά τις εκλογές όλες οι νευραλγικές αυτές υπηρεσίες – πολλές από τις οποίες παραμένουν ακέφαλες – σημαίνει στην ουσία πως ό,τι απορροφήθηκε ως .......