Το σκεπτικό της προσφυγής του ΛΑ.Ο.Σ στην Ε.Ε
Με δεδομένο το προηγούμενο των 3000000 υπογραφών για τις ταυτότητες και την αντίληψη ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων με συλλογή υπογραφών, προτείνεται η επιδίωξη θεσμοθέτησης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ για την κύρωση από τα κράτη μέλη κάθε επέκτασης της Ένωσης και τοπικών ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ για την χορήγηση ιθαγένειας, από τα κράτη μέλη, σε πολίτες χωρών εκτός Ένωσης, βάση του άρθρου 10 § 1 «Η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.» και § 3 «Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το .................