Νέα μορφή προκλήσεων έχει εγκαινιάσει τον τελευταίο μήνα η Άγκυρα στο Αιγαίο με την είσοδο αεροσκαφών της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας σε δεσμευμένες περιοχές στο Αιγαίο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ασκήσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στόχος είναι η έμπρακτη αμφισβήτηση του δικαιώματος της Ελλάδας να δεσμεύει περιοχές στο Αιγαίο.
- Στις 11 Nοεμβρίου, τέσσερα οπλισμένα τουρκικά μαχητικά προσπάθησαν να παρεμποδίσουν τη διεξαγωγή της ελληνικής διακλαδικής άσκησης Έρευνας & Διάσωσης ΙΩΝΑΣ 09 στην θαλάσσια περιοχή του κεντρικού Αιγαίου που είχε δεσμευθεί μεταξύ Χίου και .................