Από την αρχή του έτους ο ΓΔ καταγράφει απόδοση της τάξης του 23%, η οποία είναι πολύ κοντά σε αυτές των FTSE, CAC, DAX και S&P 500, απέχοντας πολύ μόνο από αυτήν του Nasdaq, ο οποίος ενισχύεται κατά 45,10%. Αν και ο ΓΔ μας έχει συνηθίσει να αποδίδει περισσότερο από τους διεθνείς, σε περιόδους ανόδου και να καταγράφει μεγαλύτερες απώλειες από αυτούς, σε περιόδους πτώσης, το 2009 είναι μία διαφορετική χρονιά............