Αυτό που συζητούσαμε, παράλληλα με την ανάρτηση για το μπλε σπειροειδές φως που εμφανίστηκε στον ουρανό της Νορβηγίας πριν λίγες μέρες, σχετικά με την εμπλοκή τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων που εκπέμπονται από τις εγκαταστάσεις τύπου HAARP, αρχίζει μάλλον να έχει κάποια βάση...

Πράγματι, όπως είναι γνωστό πολύ κοντά στην τοποθεσία όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο βρίσκεται το αντίστοιχο του HAARP, με την ονομασία EISCAT. H EISCAT διαθέτει διάφορες εγκαταστάσεις με ραντάρ και πάρκο κεραιών. Μάλιστα διάφορες πηγές αναφέρουν παράξενα φωτεινά φαινόμενα στην περιοχή ........................