140 επιστήμονες κλιματολόγοι έστειλαν επιστολή "χαστούκι" στο γραμματέα Ηνωμένων Εθνών με την ευκαιρία του "πολιτικού θεάτρου" για το κλίμα στην Κοπεγχάγη, αντιδρώντας στα συνεχιζόμενα ψεύδη περί ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης, τα οποία έχουν καταρριφθεί, τόσο από τα επιστημονικά στοιχεία, όσο και από την καθημερινή πραγματικότητα.

Στις 8 του Δεκέμβρη, ημέρα έναρξης του συνεδρίου στην Κοπεγχάγη, με ανοιχτή επιστολή ζητούν από το γενικό γγραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι Μουν να σταματήσουν να υποστηρίζουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις και μέτρα για το κλίμα, αλλά ..................