Λάβαμε ένα mail και μας καταγγέλλουν κύκλωμα καταπατητών.Σύμφωνα με την καταγγελία στο κύκλωμα συμμετέχει και μια δικηγόρος από την Μύκονο η οποια λόγο τις έκτασις που πήρε το θέμα παραιτήθηκε λέει τις υπόθεσις για τα ματια του κόσμου μονο .Το γιατί ? Γιατί ο άνδρας τις πολιτεύεται στο νησί!!!!
Η εν λόγο κυρια εξακολουθεί να ασχολείται με την υπόθεση αυτή χωρίς να φαίνεται γιατί τα φράγκα είναι πολλά.Το σχέδιο τον καταπατητών ήταν να ψάξουν να βρούν πια κτήματα είχαν παραμείνει αδήλωτα στο κτηματολόγιο από αδιαφορία από μη ενημέρωση από ανθρώπους που δεν έχουν κληρονόμους k.l.p Μας αναφέρουν ότι ο υιός ενός μέλους του κυκλώματος με την ιδιότητα του computera τρύπωσε στα compouter τις δημαρχίας και έκλεψε τα ΚΑΕ από ...........